# امام_حسین

باز باران وای باران

بازباران باترانه/              میخوردبربام خانه/                                     یادم آردکربلارا/                                                        دشت پرشوروبلارا/ گردش1ظهر غمگین/                           گرموخونین/                                                  لرزش طفلان نالان/                                                                               زیرتیغ ونیزه هارا/ با صدای گریه های کودکانه/                                            ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید