شیره

گفت: یک خبرنگار آمریکایی از سناتور مک کین پرسیده است «شما که می دانستید آشوبگران در تهران یک عده اندک هستند و در مقابل طرفداران جمهوری اسلامی کاری از دستشان ساخته نیست، چرا از آنها حمایت کردید که ایران در پی انتقام باشد؟»
گفتم: خب! راست میگه، حیوونکی مقامات آمریکایی در جریان این آشوب ها بد جوری به جدول زده اند!
گفت: سناتور مک کین در پاسخ گفته است که آمریکا از آشوبگران در تهران فقط حمایت معنوی! کرده است.
گفتم: ولی خودشان اعتراف کرده بودند که از 6 ماه قبل برای عملیات روانی پیرامون تقلب در انتخابات و ایجاد آشوب بعد از آن 400 میلیون دلار بودجه اختصاص داده بودند.
گفت: حالا حمایت معنوی آمریکا چی بوده؟! یعنی سناتورهای آمریکایی و خاخام های صهیونیست برای اراذل و اوباش آشوبگر دعا می کرده اند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! بقالی یک حلب شیره انگور را که موش در آن افتاده بود به شخصی داد و گفت برای مرحوم پدرم یک سال نماز قضا بخوان! و بعد از مدتی برای حلالیت طلبی نزد او رفت و اعتراف کرد که آن حلب شیره نجس بوده است و طرف با تعجب گفت؛ عجب! پس بگو چرا هر وقت وضو می گرفتم که برای مرحوم پدرت نماز بخوانم، بی اختیار باطل می شد!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
سید محمدرضا سادات اصل

البته خود جمهوری اسلامی نقش پررنگ تری در ایجاد اغتتشاش و آشوب داشت وقتی به مردمی که فقط به نشانه اعتراض (چه غلط یا درست) با باطوم و گاز اشک آور و... حمله شود مردم هم در مقابل از خود عکس العمل نشان میدهند و آشوب به وجود می آید