شطرنج !!!

گفت: یک سایت متعلق به گروه های سلطنت طلب خطاب به سران جبهه اصلاحات نوشته است، شما که عرضه مقابله با جمهوری اسلامی را نداشتید چرا از اول وارد این بازی شدید؟!
گفتم: مگر خود سلطنت طلب ها عرضه مقابله داشتند؟
گفت: این سایت نوشته است همه گروه های اپوزیسیون به شعارهای جبهه اصلاحات دل بسته بودند تا آنجا که رضا پهلوی هم از آنها حمایت کرد ولی بی عرضگی آنها همه را ناامید کرده است.
گفتم: چند تا آدم ناشی با هم شطرنج بازی می کردند، مهره «وزیر» از عصبانیت سکته کرد و مهره «شاه» از غصه دق کرد!

/ 5 نظر / 3 بازدید
اقتصاد سبز

سلام شما که تو سفرید فکر نمیکردم به اینترنت دسترسی داشته باشین در هیئتی که تشکیل شد علیخانی مسئول بازدید از زندانیان بود و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان را تایید کرد چند نفر هم از زندانیان اعتراف کردن نامه پزشکان در مورد اعتراض به وضعیت معترضین موجوده در مورد پستتون آقای شریعتمداری که انقدر باهوشه آدرس این سایت رو بده ما هم بریم ببینیم

رها آسایش

سلام آفرین به همتتون تو سفرم هم آپید؟؟خوش بگذره دعایادتون نره

آسمانی ترین ستاره

من را خیلی دعا کنید . به آقا بگویید من را نیز بطلبد . به آقا سلام مخصوص من را برسانید .