(کشک)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» و چند رسانه آمریکایی دیگر گزارش های از مراسم اعتکاف منتشر کرده و ادعا کرده اند اینها جمعی از مردم ایران هستند که به عنوان حمایت از اصلاح طلبان در مساجد کشور دست به یک اعتصاب 3 روزه زده اند!
گفت: خب! دیگه چی؟!
گفتم: همین روزنامه نوشته که این عده برای نشان دادن اوج اعتراض خود، فقط شب ها غذا می خورند و روزها از خوردن و آشامیدن خودداری می ورزند!
گفت: حیوونکی این آمریکایی ها بدجوری کم آورده اند!
گفتم: چه عرض کنم؟! به قول شاعر؛
مردک خر دهد به مهمان دوغ
چه کند، نیستش جز این در مشک
کهنه مشکش مباد هیچ تهی
یارب از دوغ تازه، یعنی کشکنیشخند

/ 1 نظر / 4 بازدید
ل

زمانی که خون جوانان این مرز و بوم برای احقاق حق به نام دین بر سنگفرش خیابان ریخته میشود ایا امام زمانی که شما نام مبارک او را بر زبان میاورید از دیدن این جنایات به نام دین راضی است یا اینکه همدرد مادرانی است که جوانانشان در کشورشان مظلومانه خونشان ریخته شد و غریبانه به خاک سپرده شدند و زمانی که کشتن یک زن مصری به دست ارازل اتفاق میافتد دولت مردم فریب و متظاهر را بر ان داشت که سراسر مملکت را با تبلیغات خبری وسیع به خشم وادارد در حالی که خودش خون جوانان را این مرزو بوم را بی سرو صدا و در خفا میریزد .و شمایی که دم از راضی بودن امام زمان میزنید ایا در این زمان امام زمان از سکوت در برابر چنین وضعی راضی است.