رنگ سبز که در فرهنگ ایرانی- اسلامی نمادی مقدس و معنوی به شمار می رود، در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی اقلیتی قانون گریز و اغتشاشگر می رفت تا به نقابی برای پوشاندن مقاصد سیاه تبدیل شود اما دیروز جوانان انقلابی ایران زمین، در راهپیمایی پرشکوه 13 آبان امید دشمنان را به یأس مبدل کردند.
هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان غیور با پوشیدن لباس و بستن سربندهای سبز که مزین به اذکار «یا مهدی ادرکنی»، «یا زهرا»، «عاشقان شهادت» و... بود شعارهایی همچون «سبز فقط سبز نبی» را در حمایت از «جنبش سبز علوی» سردادند. این جوانان که عکس هایی از شهید همت و باکری را نیز در دست داشتند، نسبت به سوءاستفاده اندکی اغتشاشگر از اعتقادات دینی ملت ایران هشدار دادند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سؤال شیطنت آمیز خبرنگار آلمانی که پرسید روی یک دیوار نوشته شده 13آبان روزی سبز است، تاکید کرد: رنگ سبز متعلق به ائمه اطهار(ع) است و هیچ کس حق ندارد از آن سوءاستفاده کند.
علاءالدین بروجردی گفت: امروز جنبش سبز علوی نیز برای مقابله با سوءاستفاده ها شکل گرفته است.