همفر جاسوس انگلیسی که مدت های زیادی به دلیل ماموریت های خود در کشورهای مسلمان زندگی میکرده در خاطراتش علت واپس ماندگی و نقاط ضعفی که به راحتی بتوان از آنها بر علیه  خود مسلمانان استفاده کرد را اینگونه بیان میکند:

برخی از نقاط ضعفهای مسلمانان :

1 – اختلاف میان شیعیان و سنیان، اختلاف بین حکومتها و مردم ، اختلاف میان حکومتهای ترک و فارس ، اختلاف میان عشایر و اختلاف بین عالمان و حکومت .

2- نادانی و بی سوادی که به جز اندکی همه مسلمانان را فرا گرفته است.

3- خمودی جانها ، نبودن شناخت و آگاهی .

4- رها کردن کلی دنیا و سمت دادن همه تلاشها به سوی آخرت .

5- دیکتاتوری حاکمان و استبداد فراگیر.

7- آشفتگی اوضاع بهداشت عمومی بگونه ای که طاعون و وبا پی در پی بر آنان هجوم می آورد و هر بار ده ها هزار را طعمه خود می نماید.

8-از هم پاشیدگی در همه ی امور بگونه ای که هیچ نظام،قانون و مقرراتی وجود ندارد:اگر چه بسیار به قرآن افتخار میکنند اما به دستورات آن عمل نمی نمایند.

 

جالب اینجاست این جاسوس انگلیسی پس از بیان هر نقطه ی ضعف یادآوری میشود که مقررات اسلام عکس آن است و باید مسلمانان را در نادانی نگاه داشت تا به حقیقت دینشان باز نگردند .در خاطرات وی آمده است که اسلام:

1-به اتحاد ،دوستی و کنار گذاشتن اختلافات فرمانشان می دهد.در قرآن آمده است (همگی به ریسمان الهی چنگ زنید)

2- به مسلمانان دستور میدهد دانش بیاموزید، در حدیث است (آموختن دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است)

3-دستور میدهد که آگاه باشند :قرآن میگوید:( در زمین گردش کنید)

4-آنها را به دنیا خواهی فرمان می دهد:قرآن میگوید :(برخی از آنها می گویند پروردگارا در دنیا و آخرت به ما خوبی عطا کن).

آنها را به مشورت فرا میخواند :در قرآن آمده است:در امورشان مشورت میکنند.

6- آنها را به حفظ بهداشت و سلامتی فرا می خواند ،در حدیث است (دانشها چهار گونه اند:فقه برای نگهداشت ادیان ،پزشکی برای نگهداشت بدنها،نحو برای نگاهداشت زبان و نجوم برای نگهداشت زمان)

7-آنها را به نظم و ترتیب دستور میدهد ،در قرآن آمده از هر چیزی به اندازه رویاندیم)و در حدیث است که (سفارش میکنم شما را به ....و نظم در کارهایتان.)

 (منبع :کتاب دستهای نا پیدا ترجه ی احسان قرنی)