اى آن که بر تمام خلایق تو رهبرى
بر ممکنات سیّد و سالار و سرورى
آن جا که آفتاب رخت جلوه گر شود
خورشید، زهره مى شود و ماه مشترى
شاه نهم ، امام نهم ، حجّت نهم
نور نهم ، ز نور خداوندِ اکبرى
از کثرت لطافت جسم مجرّدى
با یک جهان شرافت روح مصوّرى
هم جانشین هشت امامى به روزگار
هم از شرف ، امام دهم را تو مظهرى
آمد تو را جواد لقب ، زانکه جود تو
از یاد برد حاتم و آن جود جعفرى
از آدم و خلیل ، هم از یوسف و مسیح
وزخَلْق و خُلق ، صورت و سیرت نکوترى