یکم دیر شد ببخشید اما جلوی ضرر و از هر جا بگیری منفعته

امشب چه شبی است ؟

زمین از ملائک مملو شده است و حاجات بندگان را همه روا میبینند .

قلم عفو بر گناهان و خزائن زمین و آسمان بر بندگان ارزانی است .

در این میان بزرگ خلیفه الهی،مولای متقیان به دیدار معبود و معشوق خویش میشتابد تا دل از جراحتهای دنیوی بشوید و ما در افسوس و حسرت فقدان او لابه سر میکنیم