گفت: آقایان محمد خاتمی، عبدالله جاسبی و مهدی هاشمی نسبت به آنچه در دادگاه آشوبگران علیه آنها مطرح شده بود، اعتراض کردند!
گفتم: یعنی سند و مدرکی ارائه کرده اند که نشان بدهد آنچه در دادگاه مطرح شده صحت ندارد؟!
گفت: سندی که ارائه نکرده اند! فقط گفته اند آنچه متهمان علیه ما مطرح کرده اند، دروغ است. خاتمی گفته «من با جرج سوروس ملاقات مستمر نکرده ام»! جاسبی گفته: «نه فقط برای انتخابات موسوی پولی خرج نکرده ام، بلکه اساساً در انتخابات از هیچ کاندیدای خاصی حمایت نکرده ام»! و مهدی هاشمی هم گفته؛ «من پولی برای میرحسین موسوی خرج نکرده ام، با سایت های آنچنانی هم هیچ رابطه ای نداشته ام و ...»!!...
گفتم: ولی کدام آدم عاقل و باشعوری می تواند اظهارات همراه با اسناد و مدارک درباره مجرمیت این آقایان را رها کند و تکذیب خشک و خالی و بدون سند و دلیل آنها را بپذیرد؟!
گفت: این طفلکی ها همه چیزشان لو رفته و به آخر خط رسیده اند. حالا شاید می خواهند با این تکذیب کردن های خنده دار، چند صباحی خوش باشند.
گفتم: چه عرض کنم؟!... یارو وصیت کرد که سنگ قبرش رو از مرمر صاف و لغزنده درست کنند و هر روز هم آن را با کف صابون حسابی بشویند، تا هرکی رد می شه زمین بخوره و من بخندم و روحم شاد بشه!!!