آقای کروبی! لطفا بیدار شوید!

انجمن اسلامی دانشجویان مقیم ژاپن در نامه سرگشاده ای خطاب به مهدی کروبی تصریح کرد: آقای کروبی لطفا بیدار شوید! ما بعنوان برادران کوچکتان از شما می خواهیم که از بازی در این شطرنج شیطانی که انگلیس و آمریکا مهره های آن را چیده اند، خارج شده و به غفران الهی امیدوار باشید.


 

به گزارش گروه سیاسی «شبکه خبر دانشجو»، انجمن اسلامی دانشجویان مقیم ژاپن با اشاره به مواضع متناقض برخی چهره‌ها و جریان های سیاسی و دوری آنها از آرمان های اصیل انقلاب، آمده است: اکنون با مشاهده چرخش های بسیار نه تنها در اعمال و رفتار بلکه در تفکرات و آرمان های افراد کوچک و بزرگ متعلق به جریان باصطلاح روشنفکر فهمیده ایم که بایستی به صدر اسلام بعنوان تابلویی از همه این اتفاقات توجه ویژه داشت و همان باعث شد که معنای ریزش ها و رویش هایی را که رهبر انقلاب سال ها پیش مطرح کرده بودند را بفهمیم.

در این بیانیه آمده است: در این انتخابات خیلی ها امتحان شدند و البته خود انقلاب هم امتحان شد و نشان داد که بسیار محکمتر از این حرفهاست که با لغزش عده ای از حتی با سابقه هایش در دامن طرفند های دشمن و جریانات رنگی و غیر رنگی بیافتد و از جای خود تکان بخورد و یا احیانا خدای ناکرده از آرمان ها و اهدافش منحرف شود.

انجمن اسلامی دانشجویان مقیم ژاپن  افزوده است: در این انتخابات بسیاری از مدعیان دروغین امام و انقلاب رسوا شدند و صدالبته که آنها از قبل هم در نزد افراد نکته سنج و تیزبین شناخته شده بودند اما خدا خواست که انقلاب را این بار با آنها بیازماید و خودشان را هم.

این بیانیه با اعلام اینکه برخی از مدعیان دفاع از حقوق ملت در این صحنه آزمایش عظیم شکست خورده و مردود شدند، خطاب به کروبی می افزاید: در این صحنه عظیم آزمایش، یکی با انحراف در افکار و آرمان ها و دلشیفته شدن به لیبرال دموکراسی، آن دیگری با فرزندانش، آن یکی با خودبزرگ بینی و توهماتش و شما جناب شیخ! با اطرافیانتان و حامیانتان امتحان شدید.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به سناریوی دشمن برای خدشه دار کردن رای 40میلیونی ملت با هدف کاهش قدرت چانه زنی دولت در برخورد با دولت های زورگوی غربی، تصریح شده است: جناب کروبی! شما بسیار خوب توانستید دانسته یا نادانسته در جهت عملیاتی شدن این هدف دشمن گام بردارید و مردم نجیب ایران را دشمن شاد و دل دوستداران انقلاب اسلامی را مکدر کنید.

این بیانیه با اشاره به حوادث تلخ روزهای پس از انتخابات و خون هایی که در پی این وقایع ریخته شد، آورده است: جناب کروبی! آیا شما خود را در خون های ریخته شده در حوادث اخیر سهیم نمی دانید؟ چه کسی در روز مکافات پاسخگوی این خون ها خواهد بود؟ آیا بین عملکرد خود و اعمال خوارج عصر امیرالمومنین(ع) شباهتی نمی بینید؟

انجمن اسلامی دانشجویان مقیم ژاپن در ادامه با اشاره به نامه اخیر کروبی به هاشمی رفسنجانی درباره بازداشت شدگان اخیر، این اقدام کروبی را در جهت انحراف افکار عمومی از اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر دانست.

این تشکل دانشجویی در ادامه به کروبی توصیه کرده است: آقای کروبی لطفا بیدار شوید! حیف است اعمال حسنه و سوابق انقلابیتان را به سادگی آتش می زنید؛ ما بعنوان برادران کوچکتان از شما می خواهیم که از بازی در این شطرنج شیطانی که انگلیس و آمریکا مهره های آن را چیده اند، خارج شده و به غفران الهی امیدوار باشید.

در پایان این بیانیه آمده است: این انقلاب با این مسائل تکان نمی خورد و صدماتی هم که به پیکر این درخت تناور وارد شود به زودی و با لطف الهی (هدایت صاحبمان و درایت رهبری و همت ملتمان) جبران شده و محکمتر و قدرتمندتر از قبل، ادامه مسیر می دهد ولی روسیاهان در محضر خداوند و ملتمان رسوا شده و برای همیشه دور انداخته خواهند شد