یادمان باشد اگر شاخه گلی چیدیم وقت پرپر شدنش سوزو نوایی نکنیم

یادمان باشد سر سجادۀ عشق جز برای دل محبوب

 دعایی نکنیم

«««

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گرچه در خود شکستیم صدایی نکنیم

یادمان باشد اگر خانه مان تنها ماند طلب عشق زهر بی سروپایی نکنیم


و اما انتخابات:

قهر! (گفت و شنود)

گفت: آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی اعلام کرده اند که مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری ایران را قبول داریم، اما به احمدی نژاد برای پیروزی در انتخابات تبریک نمی گوئیم!
گفتم: خوشا به حال باغبانی که شغال از او قهر کند. اصلاً چه کسی منتظر تبریک آنهاست؟!
گفت: ولی بسیاری از کشورهای اروپایی برای رابطه اقتصادی با ایران پیغام و پسغام می فرستند و واسطه می تراشند.
گفتم: خب! برای این که آنها به ما احتیاج دارند نه ما به آنها.
گفت: حیوونکی ها یک غلطی کرده اند و حالا مثل یک حیوان دیگر پایشان در گل مانده است.
گفتم: شخصی با خدا قهر کرده بود ولی هر روز صبح که از خانه بیرون می آمد می گفت؛ به امید بعضی!