وقتی قیافه ابطحیو تو تلوزیون دیدم اول کلی بش خندیدم که ببین چه به روزش اومده (بلا رداء و لا عمامه )ان شاء الله نوبت موسوی و خاتمی هم برسه بلکه یه التیامی باشه واسه دل اونایی که دلسوزای واقعی انقلابن . البته این قضیه حواشی زیادی داشت و خلاصه بی بی سی و با بی سی به نقل از جبهه مفارقت و چی بگم حسابی سوخته بودن و بد جوری بادشون خوابیده . اما این وسط باز یه مسائلی هست که نمیشه ازشون گذشت :

١-  اینها مسئولین دولتهای قبلین  و متهمین فعلی. اینجا حدیث ( حب الدنیا راس کل خطیئه) معنی خودشو نشون میده که یه آدم بعد این همه سال باز نمیتونه جلوی شهوت قدرت طلبی خودشو بگیره و به خاطر خود خواهی خودش این همه مصیبن به بار میاره.

٢- اینکه ادعای هاشمی و تکذیبیش در عدم حمایت از کاندیدای خاص خنده جر زنی بود و ابعاد دیگه ای از حمایت هاشمی  بر ملا شد .

٣- من نمیدونم چرا مسببین اصلی این ماجرا هنوز آزادن و ما تا کی باید شاهد این نافرمانی های مدنی از اونها باشیم .

۴- تاسف بار ترین مساله اینجا خدشه به روحانیته که البته به حمد خدا و وجود روحانیون ارزشی این مساله زیاد عمق پیدا نکرده


اضافات :

* خندیدن این جانب از نوع تلخند بوده و از گریه بد تر میباشد .