قشنگه  اینجا  بخونیش چشمک

در پی اعتراضات به قرارداد من با شریعتمداری از این پس گفت و شنود به این صورت تو وبلاگ قرار میگیره . زبان

بترکه چشم حسود هورا