مرحله اول :ورود مقنعه و مانتو گشادبه بازار با رنگ های تیره به عنوان حجاب اسلامی در برابر چادر که نشان دهنده هویت دینی و ملی ما است و چادر این میراث گراند قدر فاطمه(س) را کنار گذاشتند
مرحله دوم : بعد از مدتی مانتو و مقنعه رنگی مبدل به روسری رنگی شداین نوع پوشش چون نوعی زینت برای زن محسوب میشد خالی از اشکال شرعی نبود
مرحله سوم:حالا همین مانتو ها مدل دار شدن (خفاشی و...) و روسری به انواع و اقسام رنگ در امدو هر روز یک مدل و در نهایت روسری به صورت شال در آمدو عکس هایی از زنان هندی با مدل های مو مختلف در سطح شهرباقی ماندو با قیمتی نازل در سطح شهر باعث افزایش توان اقتصادی خیلی ها شد
مرحله چهارم:مانتو کوتاه شد و به بالای زانو رسید. این نوع از مانتو به همراه شلوار دمپا گشاد عرضه شدو وقتی به افرادی که ملبس به این لباس بودند اعتراض میشد میگفتند:جایی از بدنم معلوم نیست
مرحله پنجم:مانتو ها دیگه کوتاه نشد فقط مدلش تغییر کرد.مثلا بالای شلوار تنگ و پایینش گشاد شد که البته زمینه ای بود برای مد شدن لباس تنگ
.کم کم شلوار ها تنگ شد و پا ها بدون جوراب شد
مرحله ششم:حالا که زمستون اومد مانتو ها کوتاهتر شدن و به کاپشن و کت تغییر نام دادن و به بهانه سردی هوا کلاه های وارد بازار شد و حتی جای همون روسری رنگی ها رو هم گرفت.
مرحله هفتم: زمستون تموم شد و هوا گرم شد.مانتو ضخیم . گشاد جاش و به مانتو نازک و تنگ دادکه این مانتو بیشتر شبیه پیراهنه . و کلاه کرکی هم جاش و به رو سری کوچیک که فقط کارش مدل دادن به مو بود دادبعد کم کم شلوار ها کوتاه شد ولی ابتدا تا میشد؟
مرحله هشتم: مانتو های بدن نما شبیه لباس های تور و پاچه شلوار ها نزدیک زانو و کلاه یهودی بجای روسری و استفاده از دامن چاک دار بدون شلوار رواج پیدا کرد
مرحله نهم:امروز اگر همان افراد بدانند که کسی با آن ها برخورد نمی کند حاضر اند با کمترین پوشش در سطح شهر تردد نموده و دامنهای کوتاه و پای برهنه خویش را به نمایش گذارند و با آریش غلیظ وارد میدان نوکری استعمار شوند
مرحله دهم: باید دید شیطان های جنی و انسی چه نقشه ای دارند ؟؟؟؟
!!!!!